Skip to main content

HISTORIA


moog & langenscheidt kan se tillbaka på en över 100 år lång historia som ett ägarstyrt företag. Den gradvisa utbyggnaden av våra produktions- och lageranläggningar i Kierspe-Rönsal har medfört att vi kontinuerligt har kunnat utöka och förbättra vårt produktsortiment under denna tid.

Numera styrs moog & langenscheidt av den tredje generationen ägare. Utöver att försöka utnyttja alla möjligheter digitaliseringen medför, är ett av företagsledningens nya, centrala arbetsuppgifter att öppna nya affärsområden genom riktade investeringar. Men de övergripande principerna för vårt arbete kommer alltid att vara kvalitet, kundnärhet och service.

 

1906

Företaget grundas av Carl Langenscheidt och Albert Moog i Lüdenscheid. Albert Moog avlider tyvärr redan ett år senare.
 

1909

Företaget flyttar från Rönsahl till Kierspe-Rönsal.
 

1920

Ernst Langenscheidt, Carl Langenscheidts bror, går med i företagsledningen.
 

1963

Edith Langenscheidt, Ernsts dotter, blir företagets VD.
 

1982

Den första automatiska stansmaskinen inköps och ytterligare investeringar i produktionsmedel.
 

1984

En ny lagerhall, som senare kommer att användas som produktionshall, byggs.
 

1993

Ännu en produktionshall byggs.
 

1995

Inköp av en gnistbearbetningsmaskin och ytterligare investeringar i verktygstillverkning.
 

1996

En ny lagerhall med höglagerhyllor byggs.
 

1998

Jörg och Mirko Langenscheidt övertar företagets ledning.
 

2006

Företaget firar hundraårsjubileum.
 

2014

Jörg Langenscheidt lämnar företaget. Mirko Langenscheidt blir företagets VD och ägare.
 

2015

Höglagersystemet byggs ut.
 

2017

Inköp av ytterligare en gnistbearbetningsmaskin och fortsatt modernisering av verktygstillverkningen.
 

2019

Start för ett nytt verksamhetsområde: maskinkomponenter.
 

2020

Ny Corporate Design, ny webbplats och nätbutik.