Skip to main content

Mehanički dijelovi

 • Konstrukcija i koncipiranje posebnih rješenja
 • Tehničko savjetovanje za specifične individualne primjene
 • Proizvodnja mehaničkih dijelova prema specifikacijama
 • Pojedinačna i serijska proizvodnja
 • Izrada prototipova

 nastavak teksta

Izrada alata

 • CNC glodanje
 • Erodiranje sa žicom i potopno erodiranje
 • Brušenje
 • Montaža sklopova
 • Konstrukcija i proizvodnja alata za štancanje i oblikovanje

  nastavak teksta

Usluge

 • Štancani i savijeni dijelovi
 • Dubokovučeni i utisnuti dijelovi
 • Završna obrada površina
 • Montaža sklopova
 • Pakiranje i slanje

  nastavak teksta